เข้าถึงศูนย์ดำรงธรรม

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์
ท่านสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

  • ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล(หลังใหม่)
    ต.พิมาน  อ.เมือง จ.สตูล
  • ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม http://123.242.184.177/satun/91000/index.php/damrongthamcentersatun
  • อีเมล์ damrongthamsatun@gmail.com
  • โทรศัพท์ 0 7472 4404
  • โทรสาร 0 7472 4404  
  • ร้องเรียนผ่าน Smile line สายด่วน 1567 
  • Social Media :: Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล 
  • ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าถึง"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล"
"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล"     
ศาลากลางจังหวัดสตูล
ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน
อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 91000


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น