หนัาหลัก

  โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม


บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล


งานบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 • บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
 • รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 • ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาทั่วไป
 • รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

 • บริการลงทะเบียนผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
 • รับบริการธุรกรรมที่ดิน
 • ลงทะเบียนรับสมัครงาน / ค้นตำแหน่งงานว่าง

งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

 • ขึ้นทะเบียน OTOP
 • กู้เงินกองทุพัฒนาบทบาทสตรี
 • ขออนุญาตประกอบกิจการร้านเกมส์ / คาราโอเกะ
 • ขออนุญาตให้เช่าและ แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย CD

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

 • กิจกรรมเด่นจังหวัด
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรอบเมืองสตูล
 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

การบริหารราชการจังหวัด

บริการข้อมูลอื่น ๆ